PEL DIÀLEG. CATALUNYA 2019

  • Document “Catalunya 2019” del Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar: “Diàleg per enfortir la convivència i recuperar consensos per avançar en l’autogovern, el progrés econòmic i l’impuls a les polítiques socials”.
  • Versión castellana del documento “Catalunya 2019”