12è CONGRÉS – 2011

El 12è Congrés del PSC es va celebrar a Barcelona els dies 16, 17 i 18 de desembre de 2011 sota el lema “Nou PSC”. Aquí hi trobareu la resolució política i les resolucions sobre l’Aliança Catalana de Progrés (versió castellana), Consell Obert (versió castellana), Eleccions primàries (versió castellana) i Europa (versió castellana), així com els Estatuts i Codi Ètic del partit.

– Resolució sobre l’Aliança Catalana de Progrés.

“Catalunya necessita obrir una nova etapa basada en el diàleg i l’entesa entre tots i totes els progressistes. Cal impulsar un ampli moviment de base social, política i cultural, que integri tots els homes i dones, tots els segments socials que, a Catalunya, comparteixen els valors de llibertat i justícia social”.

– Resolució “Consell Obert”.

“El Consell Obert del PSC serà un ampli fòrum consultiu i deliberatiu, format paritàriament per una representació del propi Consell Nacional del PSC i un nombre igual de persones significatives dels moviments socials i sindicals, del món de la cultura, dels diversos àmbits professionals”.

– Resolució “Eleccions primàries obertes”.

“Ens proposem realitzar l’elecció dels principals candidats del partit en els diferents processos electorals, a través dels corresponents processos d’eleccions primàries obertes al conjunt de la població”.

– Resolució “Una Europa unida que asseguri el domini de la política democràtica sobre l’especulació dels mercats”.

“Treballarem per esdevenir membres de ple dret del PSE; donarem suport a un cap de llista comú pel conjunt de partits socialistes a les eleccions al Parlament Europeu, amb llistes transnacionals; enfortir els continguts educatius sobre la UE en l’ensenyament obligatori; i fem nostres les propostes que els socialistes europeus han fet per una major supervisió i regulació financera, entre altres”.